Flyer - Innebandyskole

INNEBANDYSKOLE 2020

Velkommen til innebandyskole i Fagerlundhallen! 

I fire søndager fremover, fra og med 1.mars – uke 9, vil Brumunddal IBK avholde innebandyskole for alle alderstrinn opp til 13 år. 

Skolen vil ledes av kvalifiserte trenere fra Innlandet Bandyregion og Brumunddal Innebandyklubb. 

Dagen er todelt, hvor første gruppe ut er de som er født i 2014 og skal begynne på skolen dette året. Dette blir et lekeparti, hvor man vil få en introduksjon i innebandy. Her blir det mye lek og moro. For denne gruppen er tilbudet gratis.  

Senere på dagen er skolen for aldersgruppen 6-13 år. Tilbudet passer alle som vil prøve innebandy, eller som allerede spiller innebandy. 
Skolen varer i 1,5 time hver søndag, og det blir lagt opp til varierte dager med øvelser og spill hvor alle skal få føle på mestring. 

6-9 år:      Klokken 13:00-14:30
10-13 år:  Klokken 14:30-16:00

Her har vi begrensede plasser så meld dere på tidlig. 

Spørsmål kan rettes til post@brumunddalibk.no eller Christian Andersen, utviklingskonsulent i klubben. 

Velkommen skal dere være.

Årsmøte

ÅRSMØTE INNKALLING

Til medlemmene i Brumunddal Innebandyklubb
 
Innkalling til årsmøte i BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB  2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Brumunddal Innebandyklubb. 
Årsmøtet avholdes onsdag 4.mars klokken 18:00 i kantina ved Fagerlund Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. februar til post@brumunddalibk.no eller postboks 222, 2381 Brumunddal. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via e-post og på klubbens hjemmeside www.brumunddalibk.no

For å ha stemmerett i saker og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brumunddal IBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brumunddal IBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. viser vi til https://www.idrettsforbundet.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan man kontakte klubbens leder, Daniel Halvorsen. På telefon 917 03 010 eller e-post leder@brumunddalibk.no
 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret
Brumunddal IBK