ÅRSMØTE 2024

Innkalling til årsmøte i Brumunddal innebandyklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Brumunddal IBK.

_______________________________________  

Tid: Mandag 19. februar, kl 19.00. 

Sted: Fagerlundhallen, Møterommet

_______________________________________

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret så fort som mulig, og senest 5. februar  på epost til; nestleder@brumunddalibk.no  

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmer senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside; www.brumunddalibk.no 

Vi oppfordrer alle til å komme på årsmøte, da årsmøtet er beslutningsorgan for klubbens drift neste sesong. 
 

 

Dagsorden 

 

 1. Godkjenne de fremmøtte.
 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
 3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen. 
 4. Behandle årsberetning.
 5. Behandle regnskap.
 6. Behandle innkomne forslag og saker. 
 7. Fastsette kontingent og avgifter for kommende sesong.
 8. Godkjenne budsjett. 
 9. Foreta valg av følgende styremedlemmer;

– nestleder 

– Styremedlem 

– Styremedlem 

– Styremedlem 

– Vara styremedlem 

– Valgkomité 2stk 

 

 1. Avslutning

Vel møtt! 

 

Med vennlig hilsen 

Tale R. Berntsen, nestleder BIBK

 

Om stemmeavgivning 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv, se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

For medlemmer under fylte 15 år, vil foreldre som har betalt kontingent for sitt barn ha stemmerett på årsmøte. Møter begge foreldrene er det kun en av foreldrene som kan stemme. Har man betalt medlemsavgift for flere barn, vil begge foreldre kunne avgi en stemme. Hvem som har stemmerett avklares i forkant av møtet. 

 

Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår hemmelig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlig valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, teller ikke og stemmene regnes ikke for avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

GOTHIA 2024

Gothia Innebandy Cup er en av verdens største og mest internasjonale innebandyturnering.  I år deltar hele 421 lag fra sju forskjellige nasjoner og det spilles 1309 kamper fordelt på 28 haller i Gøteborg, Sverige. 

I 2023 var første gang Brumunddal Innebandyklubb var representert, gjennom vårt J11 lag. I januar gjentar de suksessen og reiser for andre gang. De får følge av klubbens G15 lag, som gjør sitt første inntog til Gøteborg. 

Reisevante jenter
Med manglende konkurranse tilbud for jenter i Innlandet, deltar vårt J13 lag til daglig i seriespill i Oslo/Akershus Bandyregion, og spiller alle sine kamper i omegn av Oslo området for andre sesong på rad. Det betyr flere turer sørover på E6 hver måned. Uten ivrige og støttende foreldre hadde nok ikke dette vært mulig, men når man ser iveren disse jentene har etter å spille innebandy, er det ikke vanskelig å skjønne at det ikke er gøy å stille opp. 

God matching 
I OABR-serien finner vi også kanskje noen av landets beste jentenelag i nevnte aldersklasse. Det betyr at laget får bryne seg mot noen flere av de beste lagene i landet.  Her finner vi blant annet flere store klubber som Tunet, Ull/Kisa og Nittedal. At jentene tar juleferie på en meget solid sjette plass er særdeles sterkt. Det å spille mot noen av de beste, gjør at laget står godt rustet til det som venter dem tidlig i januar. 

Helt unikt samhold
Samholdet i laget er noe helt spesielt. De viser en enrom idrettsglede både på og av banen, og de tilbringer flere timer i hallen enn de aller fleste. Om de ikke er på plass og trener selv, ser de på andre lag som trener eller spiller kamper. Laget har tre treninger i uken, og flere hospiterer også opp til både Gutter 13 og Gutter 15. Det er en ivrig og treningsvillig gjeng, og flere hjelper også til rundt klubbens treninger når det kommer til yngre jentelag. Jeg tror jeg aldri har vært innom hallen uten å møte på MINST en av disse blide jentene. 
I ryggen står ett solid trener apparat, og ikke minst en særdeles ivrig foreldregruppe, som stiller opp på dugnader for jentene, tilbereder kveldsmat i hallen, og kjøre de land og strand. 

Laget har jobbet utallige dugnadstimer for å skaffe til veie midlene til en slik tur. Troppen teller totalt 25 jenter, og har med det kanskje den bredeste troppen i hele Norge! Hele 21 jenter drar nedover 4. januar, hvor de skal får bryne seg på fem Svenske lag i innledende runder. 

Gutta slår følge
Jentene får følge av klubbens Gutter 15 lag, som gjør sin første tur Gothia Innebandy Cup.  Etter jentenes positive opplevelse med Gothia i januar 2023, ble det fort bestemt at også de skulle være med året etter. 

Klubben har en meget dyktig og ivrig 2009 årgang, som det er viktig å beholde i årene som kommer. En slik tur er viktig for å knytte bånd, gode relasjoner og lagbygging. Et langsiktig mål og noe å jobbe imot. Med en minst like ivrig og entusiastisk foreldregruppe i ryggen, har laget jobbet utallige dugnadstimer samt skaffet sponsorer for å komme i mål. 

12 gutter med følge reiser til Gøteborg i januar hvor de skal få prøve seg mot lag fra både Sverige og Tsjekkia. Hvor kult er ikke det?! 

Det er nok to både spente og nervøse lag som tar turen til Sveriges nest største by 4. januar, men vi kan love de en opplevelse for livet.  
Brumunddalibk.no ønsker dere lykke til!

SAMMEN FOR EN REN IDRETT

Brumunddal Innebandyklubb er sertifisert som Rent Idrettslag!

Rent IL er Antidoping Norge sitt holdningsprogram mot doping og rus i idretten. 

Brumunddal IBK forplikter seg til å aktivt jobbe med gode holdninger og kunnskap hos våre utøvere.  

 • Vi skal gi kunnskap og trygghet til å ta gode valg i sin karriere, og legge best mulig til rette for at de skal oppnå sine mål på en god måte, både på og utenfor banen. 
 • Vi skal være en klubb som tydelig og aktivt tar avstand fra all bruk av doping og rusmidler.  
 • Vi skal være en bidragsyter i lokalsamfunnet i jobben mot doping, og særlig rus.  
 • Det skal være lett å takke nei til ulovlige midler og heller velge samholdet som Brumunddal Innebandyklubb gir sine utøvere.  

Vi har tatt det første steget og nå starter den store og viktige jobben med å skape en trygg ramme for å drive med aktivitet i Brumunddal. 

Vi håper flere lag og foreninger blir med på denne viktige jobben! 

 

Styret i Brumunddal Innebandyklubb
v/Hans-Henrik Hansen
 

 

DALA INVITATIONAL 23 BLE EN SUKSESS

Dala Invitational 2023

Tanken om en litt større Cup har lenge kvernet rundt i hodet på undertegnede. Da Jenteløftet ble en realitet våren 2023 med påfølgende jentekamper samme helg var det kort vei imellom tanke og gjennomføring.

April 2023 så de første planene dagens lys og en aktiv periode for å se omfang og behov startet umiddelbart. Lite skal overlates til tilfeldighetene hvis vi først skal arrangere noe. Dialog med klubber startet, og stadig flere tegnet seg på «deltagerlisten». En Pre-Season Cup i Innlandet er gøy og responsen var lik fra lagene i OABR som hos oss i IBR, det er gøy å møte andre lag enn vi gjør til vanlig.

Deltagerlisten på jentesiden fylles relativt raskt opp og allerede før sommerferien er mye på plass. Dommere ble også landet tidlig og vi følte oss stadig tryggere på at dette kom til å bli et veldig bra arrangement. Oppstart for våre J13 og G15 lag skulle også være med å lande de siste brikkene for gjennomføring i form av solide dugnadslister og lodd-premier. J13-foresatte visste jeg hva kunne by på (ja, solid hver eneste gang jeg spør om noe), men nå skulle også G15 gjengen få skinne. Det skulle vise seg at flere av mødrene faktisk synes Cup er morsommere enn egne sønner 😊

Fredag 29. rett etter skoletid tropper store deler av J13 laget vårt opp i hallen for vant-rigg.  Det er helt tydelig at det er flere som gleder seg til Cup på hjemmebane. Vinnertrofeet blir også vist frem for første gang og det lyste i øynene til flere av jentene. Den måtte bare bli igjen, og sannelig skulle den bli det også (mer om det senere). Noen timer senere på kvelden er hallen ferdig rigget til innrykk lørdag morgen.

Også vår utstyrslrverandør Norsk Bandysport var på plass denne helga. Med full lastet bil og henger stilte Morten Finstad opp med flott salgsstand i hallen. 

Lørdag 30., oppmøte 08.30! Kaffemaskina og vaffelpressa har gått en drøy time, Morten fra Norsk Bandysport har «flyttet» inn og dugnadsgjengen renner inn døra. Jentene virker gira og fokuserte. Smilene sitter løst og vi er klare for duell presis kl.09.30. Ja, for disse dagene er ikke lagt opp med slakk strikk. Her må kampene skli og dommerne holde tidsplanen hvis det ikke skal vi sene nattetimer før aktuelle finaler.

Lillehammer i første match. Laget som alltid inviteres først og som alltid stiller opp, like blide uansett resultat. En herlig gjeng som stadig tar steg og som oser innebandy-glede (gøy med flere lag fra egen Region). Kamper blir aldri spennende da våre jenter går ut i 100 og tar ledelsen etter noen få sekunder. Vi klarer å trykke på med tre fulle rekker og leverer en solid innsats. Flere tegner seg også på scoringslista.

En lang dag åpner med en god pause mellom 1. og 2. kamp. Tid til å investere i nytt utstyr, teste skuddstyrke og ikke minst se på mye innebandy. Kort oppsummert gjennom hele turneringen både på jente- og guttesiden er at det er veldig mange jevne kamper. Gøy å se at vi treffer såpass godt på nivå i våre invitasjoner.

Kamp nr. 2 for dagen og Østensjø/MASK står på motsatt banehalvdel. Coach har selvfølgelig sett litt på diverse resultatlister fra OABR og sett at dette er et lag som har åpnet relativt godt i Regionscupen i OABR. Det blir en jevn affære der vi til slutt trekker det berømte lengste strået etter en spillemessig fra vår side litt knotete kamp uten veldig god struktur.

Etter nok en pause med vafler, pølser og lodd venter Nittedal 2/Blå. Etter en litt trå start finner vi tilbake til grunnspillet vårt og får satt litt bevegelse på spillet vårt igjen. En relativt jevn kamp som vi kontrollerer inn til 4-1 seier. Jentene begynner å lukte sagmugg (finale).

Etter en ny pause og litt dialog med alltid så hyggelige lagleder Kjersti på Nittedal-benken blir vi enige om at Nittedal kan få slå sammen lagene sine å mønstre tre rekker i vår endre kamp mot Nittedal 1/Rød. Cup er trening og vi ønsker best mulig matching uansett hvor og når. For som vi prøver å prente inn i jentene, det handler ikke om resultat, men om utvikling. To lag med tre fulle rekker (finnes vel neppe mange andre lag med den bredden) mønstrer Fagerlundhallen for fullt trøkk. Nok en kamp hvor vi etter hvert får satt litt trykk og bevegelse som igjen ender med 4-1 seier til våre håpefulle.

Nå begynner jentene for alvor å lese tabell og snakke om finale. Trenerteamet jobber med fokus og klarer og få jentene til å finne spillet. Vi vet at om vi finner spillet vårt er vi vanskelig å hamle opp med. Råholt (for dagen med noen leiesoldater fra Ull/Kisa) er dagens siste motstander og vi er forberedt på et jevnt oppgjør med laget som på lik linje med oss enda ikke hadde tapt for dagen. Vi blir enige om noen enkle grunnprinsipper og viktigheten av å ikke gi rom for skarpskyttere. Kampplanen lykkes meget godt og vi slipper ikke gassen før det står 5-1 på tavla.

5 kamper, 5 seiere og finale på hjemmebane. 29 scorede (flest) og 4 innslupne (færrest) viser at vi begynner å bli et solid kollektiv. Finalen blir en ren kopi av dagens siste gruppespill-match mot Råholt. Kan de ha spart litt krutt til finalen?

Finalen blir mer jevnspilt enn i gruppespillet. Vi sliter med å sette sjansene våre og Råholt skaper flere gode sjanser når vi ikke klarer å stå høyt nok i presset vårt. Vi klarer å justere inn press, får vingene til å doble hjem i nøkkelsituasjoner og flytter mer og mer på beina. Vi leder tidlig, men pulsen stiger nok hos flere enn lagledere når Råholt reduserer til 2-1 mot slutten av kampen. En time-out og en litt beroligende prat samler jentene som gjør en siste kraftanstrengelse for dagen. Vi øker til 3-1 og tar hjem seieren! Sjelden har jeg sett et gladere kollektiv som viser at innebandyen gror godt i Brumunddal om dagen. En treningstropp på 25 jenter viser en enorm bredde som vi skal nyte godt av i sesongen og årene fremover.

-C-

KLASSE G15 – Søndag 01.10.23
Søndag var det guttas tur til å krige på. G15 med noen innleide G13 spillere skulle prøve å kopiere jentenes suksess fra dagen før. En innbitt gjeng mønstrer hallen søndag morgen.

Ottestad er dagens første motstander. Et lag som matchet gutta våre godt forrige sesong og som kanskje på forhånd var sett på som en outsider til trofeet. Gutta åpner godt og vinner 6-3 etter en fartsfylt kamp.

Dagens andre motstander er Gausdal. Et fysisk robust lag som skulle vise seg å bli vanskelig å slå denne dagen. Gutta blir litt små i duellene og klarer ikke å flytte beina fort nok. Kampen ender 3-1 til Gausdal til stor fortvilelse fra gutta. Skal finalen glippe allerede?

Kamp 3 og gjestene i blått fra Ski står på motsatt banehalvdel. Et lag Brumunddal aldri har møtt tidligere. Flere av gutta er gira på å revansjere forrige kamp og trykker på fra start. God kontroll og seier 4-1 blir status ved kampslutt. Lukter det fortsatt finale…?

Råholt, match 4. Sønnen til coach-Halvorsen i Råholt-buret. For en anledning til å vise seg frem. Flere stilte spørsmålet før første duell, hvem heier Coach egentlig på? Tror vi trygt kan si Halvorsen er glad i sønnen sin, men i klubbsammenheng elsker han Brumunddal. 😊 En relativt jevn kamp ender 5-3 til Brumunddal og nå er finale plutselig veldig innen rekkevidde.

Før dagens siste gruppespills match er det tydelig at Gausdal allerede har sikret seg den første finalebilletten. Hvem som blir motstander, skal avgjøres mot Lillehammer. For en dramaturgi. Kampen starter godt for Dala-gutta som tar tidlig ledelsen. Det skal dog dessverre bli jevnere enn ønskelig. 1-0 blir til 1-1 før Dala igjen tar ledelsen 2-1. Skal vi klare å stenge igjen å sikre finale? Nei, dessverre girer Lillehammer litt om og gutta begynner å slurve. Dagens siste match ender 2-4 og Lillehammer kan juble for finale mens våre gutter går slukøret inn i garderoben.

Selv om eget lag er ferdig for dagen skal en finale spilles. På slaget 18.30 (som dagen før), spot on på tidsskjemaet går første duell mellom Gausdal og Lillehammer. En jevnspilt finale som Gausdal tar tak i fra første bytt og tar tidlig ledelsen. De øker og kontrollerer store deler av de 30 minuttene som spilles og selv med en redusering virker seieren aldri veldig truet. 3-1 og vi gratulerer Gausdal G15 med seier i DI23!

Sist, men ikke minst, takk til suverene dommere fra Lillehammer og Brumunddal denne helga! Uten dere er det faktisk ikke mulig å spille kamper. Dere viser dere tilliten verdig og begynner å bli meget stødige (Ole Stian fortjener også ros, men han har alltid vært stødig 😊).

Vi runder av helgen ca. kl.20 søndag kveld etter nærmere 26 timer med forberedelser og innebandy i helgen. Noen nøkkeltall fra helgen;

2000 solgte lodd

200 pølser ut av kokeren

200 enheter med brus

180 kaffekopper

100 vafler

70 sjokolader

I tillegg til at en del supporterutstyr fant veien ut av kiosken denne helga! Vi som klubb kommer til å være synlig i tiden fremover.

Sist ønsker jeg å takke alle foresatte og frivillige som bidro til å gjøre denne turneringen mulig. Det tenkes allerede tanker om DI24, men før det jobbes det med Jenteløftet 2024!

Heia Brumunddal IBK!   

-C-

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

HJEMMESIDEN OPPDATERES

Vi jobber for tiden med en utbedring av vår hjemmeside. 
Inntil dette er på plass vil svært lite informasjon bli oppdatert. 

Vi håper å få det meste klart innen kort tid