Pressemelding: Usikkerhet rundt videre spill i 1.div øst.

Etter å ha berget plassen i 1.div, og i troen om att ny kontrakt var sikkret kommer kontra beskjeden fra NBF om att Brumunddal IBK rykker ned. Klubben kjemper nå for å videre eksistens via pennen.

 

996014_10151945150383799_591730686_n
A-laget håper på flere jubelsener slik som denne.

 

PRESSEMELDING FRA BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB

Brumunddal IBK har sesongen 2013/2014 gjort seg store erfaringer gjennom spill i 1.divisjon øst på herresiden. Klubben hadde som mål å beholde plassen i divisjonen, og nettopp å høste erfaringer for videre satsing og mål om å etablere seg på nivået. Etter 18 spilte serierunder ble det klart at Brumunddal IBK ikke kunne havne under nedrykksstreken, og plassen og videre spill neste sesong var dermed sikret.

Det er da med stor frustrasjon og totalt uforstående vi nå får beskjed fra Norges Bandyforbund (NBF) hvor det skrives om misforståelser vedrørende hvor mange lag som rykker ned fra 1. divisjon Øst etter sesongen 2013/2014, og videre presiserer at dette gjelder plass nummer 10 og 11.

Forbundet viser til kampreglementets paragraf 20 pkt. 5 som lyder:

Punkt 5. Kvalifisering til 1. divisjon menn.
I serier med 10 lag eller flere, rykker de to sist plasserte lagene ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den avdelingen lagene hører hjemme.
Det skal være to ledige plasser for kvalifisering. Hvis det på grunn av at lag rykker ned fra eliteserien ikke er to (2) ledige plasser i 1. divisjon rykker også tredje siste, fjerde siste, osv. direkte ned.

Regelverket kan i utgangspunktet forsvare nedrykket, men måten dette skjer på etter null informasjon og andre signaler gjør att dette er meget amatørmessig håndtert.

Det har vært en total mangel på informasjon fra NBF på dette punktet, og Brumunddal IBK har lagt sin fulle tillit til at tabellen som NBF selv oppdaterer og holder ajour, faktisk medfører riktighet. Denne tabellen har helt tydelig vist en tykk strek mellom lag 10 og 11 på tabellen. Vårt A-lag spilte de to siste kampene med senkede skuldre og i god tro om att ny kontrakt var sikret uavhengig av resultatet i disse kampene. Mangelfull informasjon fra NBF har gjort att vi har spilt på falske premisser denne sesongen, og utfallet kunne ha sett annerledes ut dersom NBF hadde gjort jobben sin.

Vi har etter vår tolkning av tabell og informasjon fra NBF satt i gang arbeidet med å planlegge neste sesong. Vi har allerede startet arbeid med spillerstall og administrasjon rundt herrelag. Alt dette er til ingen nytte når NBF nå etter at sesongen er ferdigspilt beslutter og vise til en paragraf om at Brumunddal IBK som lag nummer 10 på tabellen også skal rykke direkte ned.

Brumunddal IBK er dypt skuffet over hvordan NBF har håndtert denne saken. Hvis administrerende myndighet skal kunne “hemmeligholde” utfallet av seriespill, for så å bruke et punkt i regelverket ettersom det passer seg etter at serien er ferdigspilt, vitner dette om noe helt annet enn kvalitet på den varen som NBF selger.

Brumunddal IBK vil påpeke at alle andre (dommere, motstandere etc.) som man har snakket med gjennom sesongen, har tolket tabellen og informasjon fra NBF som oss – at kun ett lag skulle rykke ned fra 1.divisjon øst.

Brumunddal IBK vil med dette beklage på det dypeste til sponsorer, spillere, publikum og alle andre som har jobbet i eller fulgt klubben gjennom sesongen, for resultatet vi nå står ovenfor. Brumunddal IBK har handlet i beste tro når det gjelder videre eksistens i 1. divisjon øst basert på den informasjon klubben har hatt tilgjengelig fra NBF, da spesielt tabell som er publisert og ajourført av NBF selv – som tydelig viser en tykk strek mellom lag 1 og 2 (hvor lag 1 rykker opp) og lag 10 og 11 (hvor lag 11 rykker ned).

Klubben er fortsatt i dialog med NBF angående denne saken, og vi presiserer att siste ord i denne saken ikke er sagt. Vi mener vi har både rett og krav på en plass i 1.div øst, og vil ikke gi oss på dette.

Etter først å ha avfeid saken, og kun beklaget de feil de selv har gjort, vil NBF nå behandle saken på nytt da den vil bli tatt opp i seksjonsstyret neste møte, tirsdag 1. april kl. 18.00.

Styret i Brumunddal IBK

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *