ÅRSMØTE INNKALLING

Til medlemmene i Brumunddal Innebandyklubb
 
Innkalling til årsmøte i BRUMUNDDAL INNEBANDYKLUBB  2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Brumunddal Innebandyklubb. 
Årsmøtet avholdes onsdag 4.mars klokken 18:00 i kantina ved Fagerlund Skole.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 17. februar til post@brumunddalibk.no eller postboks 222, 2381 Brumunddal. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet via e-post og på klubbens hjemmeside www.brumunddalibk.no

For å ha stemmerett i saker og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Brumunddal IBK i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Brumunddal IBK. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. viser vi til https://www.idrettsforbundet.no. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan man kontakte klubbens leder, Daniel Halvorsen. På telefon 917 03 010 eller e-post leder@brumunddalibk.no
 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret
Brumunddal IBK

Comments are closed.