Årsmøte 2019

Det kalles med dette inn til årsmøte i Brumunddal IBK, onsdag 13.mars kl.19.00


 

Til medlemmer i Brumunddal Innebandyklubb

 

Innkalling til årsmøte i Brumunddal innebandyklubb 2019.

Styret innkaller herved til årsmøte i Brumunddal IBK.

Årsmøtet avholdes onsdag 13. mars, kl 19.00.

Sted; Fagerlund skole, Kantina

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret så fort som mulig, og senest 8. mars, enten i brev til Brumunddal IBK, postboks 222, 2381 Brumunddal, eller på epost til; nestleder@brumunddalibk.no

 

DAGSORDEN

 

  1. Godkjenne de fremmøtte  
  2. Godkjenne innkalling og saksliste.
  3. Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen.
  4. Årsberetning.
  5. Behandle regnskap.
  6. Behandle innkomne forslag og saker.
  7. Fastsette kontingent og avgifter for kommende sesong.
  8. Godkjenne budsjett.
  9. Valg

 

Vel møtt!

 

Med vennlig hilsen

For Brumunddal IBK, 
Tale Berntsen, Nestleder

 

 

 

Comments are closed.