Daniel Halvorsen ny styreleder

Torsdag 23.mars avholdt Brumunddal IBK sitt årsmøte for 2016.

I forkant av årsmøtet var det varslet at store deler av det sittende styret ville fratre sine verv ved ikke å stille til gjenvalg. Dette medførte en stor jobb for valgkomiteen som kom i mål med en løsning som ser bra ut med tanke på fremtiden.

Leder frem til årsmøtet, Hege Tyriberget, blir erstattet av Daniel Halvorsen som tar fatt på oppgaven med å lede vår stolte klubb videre. Halvorsen som fra før, i likhet med mange andre, er klubbens svar på Jørgen Hattemaker tror ledervervet vil gi enda mer motivasjon i hans engasjement for innebandy.

Å være leder i Brumunddal IBK er en stor ære som jeg gleder meg til å ta fatt på. På tross av at jeg også er leder av Innlandet Bandyregion finner jeg alltid nok tid til klubben i mitt hjerte.

Halvorsen forsikrer alle om at hans rolle som leder i både region og klubb ikke vil skape interessekonflikter.

Jeg har vært med såpass lenge at jeg vet godt når jeg må melde meg inhabil. Jeg har sittet i styret i Brumunddal i flere år, og selv om jeg nå er leder vil den praktiske betydning være relativt lik den jeg allerede har hatt med tanke på forholdet mellom region og klubb

Hege Tyriberget, her sammen med Christian Andersen (t.v) Magnus Skulstad (bak) og Daniel Halvorsen, har gjort en omfattende og god jobb for Brumunddal IBK

 

Ut av styret går også Maren Dybvik, Sindre Smestad Pedersen, Birgit Saug og Karoline Amb (vara).

De erstattes av Christian Andersen, Ole Bosmen, Brage Holmstrøm og Malin Wettermark (vara). Tom Richard Hovde og Magnus Skulstad har begge ett år igjen av sin periode i styret.

Brumunddal IBK takker overnevnte respresentater som nå har takket av for en svært god innsats for klubben, og ønsker samtidig nye representanter og leder lykke til med tiden som kommer.

Protokoll fra årsmøtet sendes ut til våre medlemmer innen kort tid

Tags: No tags

Comments are closed.