Styret

       
 

Styret

 

Telefon

E-post

       
Leder: Daniel Halvorsen 917 03 010 d.s.halvorsen@gmail.com
Nest leder: Tale Berntsen   tlberntsen@gmail.com
Sportslig leder Senior: Brage Holmstrøm 900 66 973 brageholms82@gmail.com
Sportslig leder Yngres: Christian Andersen 958 45 129 christian.s.andersen@gmail.com
Styremedlem: Ole Bosmen    
Styremedlem Tom Richard Hovde 90079776 richardhovde@yahoo.no
Styremedlem      
Varamedlem: Eva Helen 
Kasserer: Espen Schytte   eschytten@gmail.com
 –      
Andre verv:      
Dommeransvarlig:      
Lisensansvarlig      
Arrangement:      
Web-ansvarlig: Tom Richard Hovde 900 79 776 richardhovde@yahoo.no
 –      
–       
–       
–       
–       
 .     .